sw


https://www.ad.nl/binnenland/waarom-liggen-bouwprojecten-stil-en-13-andere-vragen-over-stikstof~ad4491d5/

Dat is heftig maar wat zeggen de deskundigen :     dr. Paul Hagel en dr. Dolf Boddeke  over de

1.2 miljoen mensen longkanker 

40.00 astma 

Allemaal door stikstof  

 

Dus alles vol planten met bomen goed voor CO2 en alle natuur omhakken is goed voor stikstof 

Jurie Post Swnm

Beste SWNM ,

 

Ja, het AD probeert, in navolging van de MSM, de stikstofpaniek nog eens lekker aan te blazen. Net als bij fijnstof worden grote aantallen slachtoffers te tonele gevoerd, uitsluitend voortvloeiend uit de resultaten van modelberekeningen van hun bijdrage aan de sterfte van Nederlanders. Het gaat daarbij uitsluitend om bijdragen aan een te berekenen levensverkorting. Je gaat er dus niet dood aan als aan een giftige stof, maar je leeft korter.

 

Te berekenen is bijvoorbeeld dat het roken van één sigaret je leven met 11 minuten verkort. Als je dus 50 jaar 20 sigaretten per dag rookt, dan leef je 50x365x20x11 = 4.015.000 minuten korter, oftewel ruim 7 jaar korter.

 

Volgens het RIVM overlijden er jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot maanden eerder door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties fijn stof. Heel wat minder gevaarlijk dus dan roken!

 

Rechtstreeks te meten zijn al dit soort effecten natuurlijk niet, maar met modellen kan je de relatieve bijdrage per schadelijke stof inschatten. Gegeven het grote aantal schadelijke stoffen die onze gezondheid bedreigen kan je dan gemakkelijk tot hele series van ‘extra doden’ komen, veel meer dan het jaarlijkse kale sterftecijfer in Nederland van rond de 150.000 mensen.

 

Inhoudelijk is de kwaliteit van het AD artikel goed in te schatten uit wat het schrijft over het lot van in zee terecht gekomen reactieve stikstof (nitraat dus). Daarover staat onder ‘3. Hoe schadelijk zijn deze stoffen in de natuur?’:

 

Eén en hetzelfde molecuul reactieve stikstof veroorzaakt bovendien een hele serie van schadelijke gevolgen. Nadat het eerst op het land bijdraagt aan de vermindering van biodiversiteit, komt het terecht in een rivier of stroomt het af naar het grondwater. Het stikstof- en dus voedingsrijke water komt uiteindelijk terecht in zee, waar het overmatige algengroei veroorzaakt die vissen voor onze kust verstikt. Door verdamping komt het vervolgens als lachgas (N2O, distikstofoxide) terecht in de atmosfeer. Daar draagt het bij aan de opwarming van de aarde – het broeikaseffect van lachgas is circa 250 keer sterker dan dat van CO2 – om tot overmaat van ramp de ozonlaag aan te tasten alvorens het daar wordt afgebroken.

 

Waar waarschijnlijk op gedoeld wordt is het proces van denitrificatie, waarbij nitraat (NO3) via nitriet (NO2), stikstofoxide (NO) en distikstofoxide (N2O) wordt omgezet in stikstof (N2) dat in de atmosfeer terecht komt (waarvan het 78% uitmaakt). En inderdaad, bij deze denitrificatie komt naast stikstof (N2) altijd ook een kleine hoeveelheid lachgas (N2O) als tussenstof vrij, maar om nu de indruk te wekken dat lachgas het hoofdproduct is, is echt volstrekte onzin. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor het ‘verstikken van vissen voor onze kust’, wat een alarmistische onzin allemaal!

 

Interessanter nog is wat het AD wat verscholen schrijft onder ’10. Speelt dit probleem ook bij onze buurlanden?’. Daar lees je opeens:

 

In Nederland ligt de drempel heel laag: slaat er door de activiteiten van een bedrijf ook maar iets van stikstof neer in een beschermd natuurgebied, dan is een vergunning nodig. In Duitsland en België ligt die grens een veelvoud hoger.

 

Wat nu? Gaat het dan helemaal niet om door ‘Europa’ opgelegde normen? In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 28 september stond daarover in de ‘Achtergrondbijlage’ ‘DE STIKSTOFCRISIS’ onder punt 10 ‘Hoe zit het (in)  onze buurlanden’ nog wat helderder:

 

‘Onze buurlanden hanteren minder strenge stikstofnormen. In Nederland ligt de drempel heel laag: slaat er door activiteiten van een bedrijf ook maar iets van stikstof neer in een beschermd natuurgebied, dan is een vergunning nodig. In Duitsland en België ligt die grens een veelvoud hoger.’

 

Kern van de huidige problematiek is dus kennelijk een Nederland dat zich in Europees verband met een extreem strengere wetgeving weer eens als ‘gidsland’ heeft willen profileren. Maar dat toegeven is politieke natuurlijk ondenkbaar. Arm Nederland, wat zullen we de komende tijd nog met een stikstofonzin geconfronteerd gaan worden.

 

Zo kan hij wel weer even!

 

Hartelijke groeten en met, in navolging van de heldere bijdrage van Dolf, een gulle lach,

 

dr. Paul Hagel

Beste Jurie Swnm

 

Ik denk niet dat alle longkanker veroorzaakt wordt door de stikstofverbindingen in de lucht die wij inademen en astma is vaak aangeboren. Het algemene probleem is dat wij met een dichte bevolking in een klein land wonen en allerlei groepen zaken willen die niet met elkaar te verenigen zijn. Het “grote geld” wil de Noordzee als industriegebied inrichten inclusief windmolenparken. Dat brengt de noodzaak mee van kabels over de zeebodem. Dus wil men de visserij weg hebben. Dat is ook zo gegaan met de prairie indianen. De opdringende immigranten schoten niet alle indianen dood, maar de bisons waar de indianen van leefden en hielden zich niet aan enige overeenkomst over ruimteverdeling die de “regering van V.S” met de indianen afsprak.

 

Wat die stikstof betreft die zo slecht is voor “de natuur”. Dat betreft vooral een plantensoort als de dophei. In Drenthe groeit bijna een hei meer. Men heeft getracht door de toplaag van voormalige heidevelden te verwijderen daar wat aan te doen. En jawel, de heide kwam terug ! Helaas, niet voor lang. Toen de heideplantjes een paar centimeter groot waren stierven ze weer af.   De Hoge Veluwe is tegenwoordig één veld pijpenstrootje. Plantenkwekers weten dat natuurlijk. In mijn voortuin is een prachtig heideveldje, van heideplanten afkomstig uit een tuincentrum. Die dophei is kennelijk heel goed bestand zijn tegen stikstofverbindingen. Er moet dus een “oplossing” komen om al die bouwprojecten weer door te laten gaan en de Raad van State buiten spel te zetten. Die oplossing komt er natuurlijk want de schoorsteen moet blijven roken. Ach wat zeg ik, koken moet tegenwoordig op zonne energie al wil ik geen zonnepaneel op mijn dak. We moeten maar blijven lachen. Want de mens sterft uit en dat duurt waarschijnlijk niet eens zo lang meer.

https://www.ad.nl/binnenland/waarom-liggen-bouwprojecten-stil-en-13-andere-vragen-over-stikstof~ad4491d5/

 

Wat zijn jullies gedachten 

1.2 miljoen mensen longkanker 

40.00 astma 

Allemaal door stikstof  

 

Dus alles vol planten met bomen goed voor CO2 en alle natuur omhakken is goed voor stikstof 

Jurie Post

Zeevisserijbedrijf K.Post B.V.

Wijk7 66

Urk